Kontakt

SK ČERNÉ PLÍCE

facebook: www.facebook.com/cerneplice
instagram : @cerneplice
číslo účtu: 1600220028/3030
cerneplice@cerneplice.cz

Datum zápisu:
30. května 2015
Spisová značka:
L 14292 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Název:
SK Černé plíce, z.s.
Sídlo:
Parcelní 1292, 735 32 Rychvald
Identifikační číslo:
04064241
Právní forma:
Spolek
Účel:
Základním účelem a hlavní činností je:

  • a. provozovat sport a obdobnou činnost, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
  • b. vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
  • c. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
  • d. zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů,
  • e. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji sportu v místě své působnosti.